Zdravilne zgodbice 2. del

ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Poskrbite za samostojnost svojega otroka

Pred vstopom v šolo otrok doživlja intenziven telesni, čustveni in psihosocialni razvoj. V tem obdobju usvaja socialno prilagodljivo vedenje, kar pomeni, da se mora naučiti sodelovati z drugimi, deliti igrače in primerno izkazovati svoja čustva. Zdravilne zgodbice jim na najnaravnejši način pomagajo premagati težave in ovire, s katerimi se srečujejo pred vstopom v šolo. Spisane so s skrbno izdelanimi jezikovnimi vzorci, ki krepijo pozitivna vedenja in pomagajo razreševati težave, junaki v zgodbicah pa so izbrani tako, da nagovarjajo otrokovo naraščajočo domišljijo.

 Starši lahko ob skupnem branju z otroki preverijo zdravilnost posameznih zgodbic, obenem pa jim zgodbice nudijo priložnost za iskren in spoštljiv pogovor z otroki o določeni temi. Še posebno vrednost imajo zgodbice, ki se osredotočajo na podporo otrokovemu razvoju.

Dr. Maša Vidmar, psihologinja, Psihološki inštitut

Da bi otrokom pomagali pri hitrejšem reševanju teh težav, je na voljo inovativen priročnik Zdravilne zgodbice. Poleg prvega dela, v katerem najdete 14 zdravilnih zgodbic, ki nagovarjajo otroke med prvim in četrtim letom, je zdaj na voljo še drugi del, v katerem se skriva kar 16 zgodbic za predšolčke. Spisane so tako, da malčkom pomagajo pri reševanju in razreševanju težav, s katerimi se soočajo.

Zelo sem se razveselila drugega dela Zdravilnih zgodbic, saj otroci odraščajo in se zato srečujejo z drugačnimi stiskami kot v jasličnem obdobju. Prebiramo jih tudi v vrtcu in z njihovo pomočjo spodbujamo pogovor o čustvih in stiskah.

Jana Fleišer, zasebni vrtec Dobra teta

Ko otrok dopolni dve leti, lahko odrasli (starši, vzgojitelji in učitelji), ki so z njim v vsakodnevni interakciji, opazijo in zanesljivo ocenijo njegovo socialno vedenje. To se nanaša na značilnosti otrokovega čustvenega izražanja in odzivanja na vrstnike in odrasle.

Zdravilne zgodbice so z eno besedo – čudovite! … Vsekakor so postale in ostajajo reden repertoar naših večernih pravljic.

Nuška Drašček, pevka

Pomagajte svojemu predšolčku premostiti težave in naročite knjigo Zdravilne zgodbice.