Otroku ponudite izbiro

Izbira je zelo pomembno psihološko orodje, saj nam daje občutek moči, pomembnosti nadzora. Nadzorujte pri katerih stvareh in odločitvah ima nadzor vaš otrok. Zato mu dajte možnost izbire pri (za nas ne)pomembnih stvareh kot npr. pri izbiri oblačil.

Tak pristop aktivira otrokovove višje možganske funkcije namesto nagonskega odziva BEG-BOJ, ki se je v evoluciji v stresnih okoliščinah izkazal za zelo učinkovitega. Vaš otrok je, ko se sooča z negativnimi čustvi (npr. ker mu v trgovini ne kupite nove igrače ali pa ker pri pripravi hrane niste dovolj hitri), izpostavljen stresu. Njegova avtomatična reakcija je nagonski odziv BOJ-BEG, kar pomeni, da se lahko zelo razburi, joka, kriči, skače po igračah…

V takšnih trenutkih je pomembno, da otrokovo čustveno reakcijo preusmerite. Ponudite mu možnost izbire, hkrati pa mu povejte, kakšne so posledice, če s svojim negativnim vedenjem nadaljuje. Ko otroka soočite s posledico, mora biti ta čim bližje sedanjosti, saj otroci (do približno sedmega leta) koncepta prihodnosti ne razumejo najbolje oziroma jim za prihodnost ni mar. Zato se izgogibajte posledicam kot so npr. ker podiraš legokocke, naslednji teden ne boš šel na obisk k babici.